Služby

Knihovnice : Mgr. Věra Vykoupilová

Co od nás můžete žádat...
• Půjčíme Vám. Zajistíme neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická. Celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste zaplatili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky.
• Půjčíme Vám ještě víc. Meziknihovní výpůjční služba zařídí, že se k Vám dostane cokoliv zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás, seženeme a objednáme v rámci možností odjinud.
• Připojíme Vás. Přístup k Internetu je zdarma. Ať už u počítačů v knihovně nebo na Vašich vlastních přístrojích, které můžete bez hesla připojovat k wi-fi signálu v knihovně. Jsme Vám také k dispozici, když si s technikou nevíte rady.
• Poradíme Vám ve všech oblastech, keré se mohu týkat knížek či vyhledávání informací. (Což znamená, že Vám poradíme naprosto ve všem.) ;-)
• Vzděláváme a bavíme Vás na kulturních, společenských a vzdělávácích akcích.
• Tiskneme a kopírujeme.
• Zodpovíme Vaše dotazy. Jakékoliv.
Ceny najdete v ceníku.

Prodloužení výpůjček
Pokud nasíháte vracet knihy, múžete si je prodloužit. Prodloužení je možné několika zpúsoby:
• telefonicky: 588 882 149 (knihovna pro dospělé a děti a mládež)


• písemně na emailové adrese: knihovna.kostelec@email.cz
Při prodloužení e-mailem prosím vždy uvádějte:
• celé vaše jméno
• číslo čtenářského průkazu

Knihy si můžete prodloužit i sami.

 Přes on-line katalog: knihovna.skolakostelec.cz/katalog/ vstupte do sekce „Vaše čtenářské konto“, zadejte číslo Vašeho čtenářského průkazu, např. 100 nebo emailovou adresu, kterou jste nahlásili v knihovně, PIN ve tvaru RRMMDD (dvojčíslí vašeho narození rok, měsíc, den – pokud jste narozeni 26.5.1987, napíšte 870526). Klikněte na odkaz „Odešli“ a zobrazí se seznam vašich aktuálně vypůjčených knih včetně data vrácení a případně poplatků z prodlení, registrací nebo rezervací. U knih, které chcete prodloužit, označíte políčka a kliknete na Prodluž označené výpůjčky. Výpůjční dobu prodloužíte jen na měsíc od data, kdy prodloužení provádíte. Prodlužte tedy až ke konci výpůjční doby. Nezapomeňte se odhlásit. Pokud vám nefunguje prodloužení, je to proto, že už jste výpůjční dobu 2 krát prodloužili, popř. máte upomínku a blokaci. Chcete-li výpůjční dobu dál prodlužovat i po dvou prodlouženích, zastavte se s knihami do knihovny, vraťte je a znovu si je půjčte.

Vážení čtenáři,

pokud nahlásíte v knihovně svou emailovou adresu, budou vám připomínky, popř. upomínky a  rezervace posílány emailem. Posílání připomínek je výhodné v tom, že si nemusíte pamatovat datum vrácení knih, protože vám ho pět dnů před koncem výpůjční doby připomeneme emailem.

Několik tipů a rad jak pracovat s ON-LINE katalogem Clavius:

Jak si vyhledávám knihu?

Jakmile otevřete ON-LINE katalog – knihovna.skolaskostelec.cz/katalog/ - můžete začít  s vyhledáváním. Pokud znáte autora, klikněte do řádku vedle uvedené ikony AUTOR a vepište   příjmení a jméno autora ve tvaru např. Neruda, Jan – nikoli Jan Neruda. Dodržování tohoto tvaru je  velmi důležité. Pokud neznáte křestní jméno autora, stačí uvést příjmení. U příjmení zahraničních  autorek používejte tvar bez přípony –ová. Příjmení i jméno můžete zadávat i s malými počátečními  písmeny. Stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na ikonu HLEDEJ. Po tomto úkonu se vám objeví  všechna díla uvedeného autora. Po kliknutí na název požadovaného díla se vám otevře KATALOGIZAČNÍ LÍSTEK. Zjistíte zde autora díla, přesný název a všechny důležité údaje o výtisku,  např. ilustrace, počet stran, rok vydání, ISBN, anotaci, obrázek titulní strany knihy a dále také velmi   důležitou informaci o tom, kolika výtisky tohoto díla knihovna disponuje a jestli je kniha v současné  době volně k dispozici, nebo jestli je vypůjčena. V případě výpůjčky jiným čtenářem si můžete knihu  jednoduše rezervovat. Podobným způsobem si vyhledáváte knihu i dle jejího přesného názvu, stačí  však i zadat začátek názvu hledaného titulu (např. první dvě slova). Klikněte vedle ikony NÁZEV a  do příslušného řádku vepište název knihy, stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na ikonu HLEDEJ. Vyhledávání díla dle klíčových slov se používá většinou, když čtenář nezná přesné jméno autora ani název díla, nebo pokud chce vyhledat více knih v okruhu určitého zájmu. Postup je v podstatě stejný jako ve dvou výše uvedených případech. Nejdříve klikněte myší vedle třetí ikony KLÍĆOVÉ SLOVO a  vámi určené slovo vepište do uvedeného řádku např. zahrádkářství, atd. Opět stiskněte ENTER nebo  HLEDEJ. Objeví se vám všechna díla z fondu knihovny, která obsahují klíčové slovo, jako je  zahrádkářství.

Za jakých podmínek a jak si mohu knihu rezervovat?

První podmínkou rezervace je skutečnost, že není ani jeden výtisk vámi žádaného díla volně  k dispozici (jsou vypůjčeny jinými čtenáři). Po otevření KATALOGIZAČNÍHO LÍSTKU je dalším krokem  kliknutí myší na ikonu REZERVUJ. Otevře se vám nová stránka VYTVOŘENÍ REZERVACE NA TITUL. Zde musíte vyplnit dvě políčka jako u prodlužování knih – do prvního řádku vepište číslo vaší průkazky ((např. 100) nebo vaši emailovou adresu, kterou jste nahlásili v knihovně. Do druhého řádku s popiskem PIN vepište datum svého narození v následujícím tvaru: rok, měsíc, den (např. je-li vaše datum narození 15. 3. 1987 vepište 870315). Nyní stačí kliknout myší ODEŠLI a rezervace je hotova. Oznámení o vrácení rezervovaného titulu vám pošleme emailem. Požadavky ne rezervaci se uspokojují v pořadí, v jakém byly zadány. Pokud o odložený titul již nemáte zájem, otevřete Vaše čtenářské konto, přihlaste se a vedle rezervovaného titulu klikněte na křížek a rezervace se zruší nebo nám to sdělte telefonem, emailem, osobně u pultu – předejde se tak zbytečnému blokování výpůjček  pro další uživatele.  Doufáme, že ON-LINE katalog Clavius v hojné míře využíváte a pokud si s něčím nebudete vědět rady, navštivte naši knihovnu.