O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)


Městská knihovna v Kostelci na Hané prošla za svou dobu existence dlouhým vývojem, na jehož konci jsou nynější moderní prostory v budově nové školy. Počátky knihovnictví a knihovny sahají do 30. let dvacátého století a tvoří řadu dobrovolných knihovníků, kteří ji spravovali a rozvíjeli její činnost.
V roce 1975 došlo k profesionalizaci knihovnické práce v Kostelci na Hané.
Knihovna záhy převzala střediskovou funkci a starala se též o 19 knihoven v okolních obcích (od Drahanska až po Vrbátky). Po transformaci knihovnictví na okrese Prostějov se v roce 1998 stala samostatnou knihovnou. Nynější nové a útulné prostředí v budově Základní školy v Kostelci na Hané vytváří předpoklady k dalšímu rozvoji knihovny. Fond je zpracováván v knihovnickém programu Clavius.
V prostorách knihovny realizujeme čtenářské besedy dle dohody s vyučujícími, kde jsou žáci přímo v knihovně seznamováni s poznatky, které doplňují jejich vědomosti. Také pořádáme knihovní akce na podporu čtenářství pro děti i dospělé
Knihovna nestojí v regionu osamoceně, ale rozvíjí spolupráci s Městskou knihovnou v Prostějově.